Menu Zamknij

Organizacja szczepień przeciwko Covid-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, został wyznaczony (jako tzw. szpital węzłowy) do prowadzenia punktu szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek.

     Zgodnie z Programem pierwszy etap szczepień obejmie pracowników sektora ochrony zdrowia (m. in. lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy i zatrudnienia)

     W związku z powyższym pracodawcy ww. podmiotów powinny zgłosić chęć wykonania szczepienia swoich pracowników Punkcie Szczepień przeciwko COVID-19 w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim.

1. Zgłoszenie pracowników następuje poprzez dostarczenie do SPZOZ w Radzyniu Podlaskim do dnia 19 grudnia 2020 r. listy pracowników opatrzonej pieczęcią nagłówkową podmiotu (zawierającą nazwę, adres, NIP, REGON podmiotu) oraz podpisem (imię i nazwisko) osoby reprezentującej podmiot (zgodnie z odrębnymi dokumentami lub posiadającymi stosowne upoważnienie / pełnomocnictwo – w przypadku pełnomocnictwa/upoważnienia należy je dostarczyć wraz z ww. listą) zawierającej następujące dane osoby zgłaszanej do szczepienia:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • oznaczenie „pracownik medyczny/niemedyczny”,
  • miejsce pracy.

2. Zgłoszenie sporządzone w wersji papierowej / nieedytowalnego pliku cyfrowego, np. PDF / lub cyfrowego skanu dokumentu należy dostarczyć:

pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski (korespondencja musi wpłynąć do daty wskazanej w pkt. 1) lub

na adres e-mail: szczepienia.covid@spzozrp.pl

3. Każda osoba wyrażająca chęć szczepienia jest zobowiązana – wraz ze swoimi danymi osobowymi, za pośrednictwem pracodawcy lub samodzielnie – przekazać do SPZOZ w Radzyniu Podlaskim podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SPZOZ w Radzyniu Podlaskim w procesie organizacji i realizacji szczepień przeciwko COVID-19. Dokument powinien być sporządzony w wersji papierowej i dostarczony do SPZOZ w Radzyniu Podlaskim niezwłocznie po wyrażeniu chęci na szczepienie.

Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Telefon kontaktowy: 607832220

5 1 głos
Ocena artykułu
Opublikowany wAktualności, Powiat, Radzyń Podlaski

Powiązane Wpisy

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Chciałbym znać twoje myśli, proszę o komentarz.x
()
x