Zamieszczanie artykułów

1. Informacje ogólne, definicje
1.1. Serwis – serwis internetowy należący do właściciela, umieszczony pod adresem www.radzyniacy.pl w ramach którego właściciel świadczy Usługi.
1.2. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakichkolwiek sposób korzysta z serwisu.
1.3. Autor artykułu/autor zarejestrowany użytkownik serwisu, który wyśle swój artykuł zgodnie z regulaminem zamieszczania artykułów w serwisie radzyniacy.pl
1.4. Regulamin – niniejszy regulamin zamieszczania artykułów w serwisie radzyniacy.pl
1.5. Regulamin serwisu regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia serwisu.
1.6. Pozostałe definicje określone są szczegółowo w Regulaminie Serwisu.
2. Tematyka i wytyczne dla artykułów:
2.1. Najchętniej widziane są artykuły tematyce lokalnej społeczności.
2.2. Zalecamy na umieszczanie zdjęć lub grafik związanych z tematem artykułu. Zdjęcia nie mogą przekraczać rozmiaru 280 KB. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych do których autor nie posiada praw autorskich.
2.3. Nie publikujemy artykułów nie związanych z treścią i charakterem strony
2.4. Artykuły nie mogą być informacją prasową, ogłoszeniem, reklamą Twoich usług i produktów.
2.5. Nie będą publikowane artykuły: słabe merytorycznie, co do których zachodzi podejrzenie, że autor nie ma do nich praw autorskich, z dużą ilością rażących błędów i krótsze niż 200 wyrazów.
2.6. Kopiowanie materiałów z książek, stron internetowych i innych źródeł jest bezwzględnie zabronione bez zgody ich autora lub właściciela.
2.7. Autor zarejestrowany artykułu ma obowiązek do zamieszczenia swojego podpisu .
2.8. Nie zezwala się na umieszczanie linków partnerskich w artykułach bez zgody właściciela strony. Autorzy, którzy promują produkty i usługi innych serwisów na zasadach partnerskich lub wymianą linków po między serwisami internetowymi mają prawo umieszczania w artykułach hiperłącza do WŁASNYCH stron.Po zaprzestaniu linkowania przez partnera portalu radzyniacy.pl, administrator ma prawo usuniąć hiperłacze prowadzące do stron partnera.

3. Zgłoszenie
3.1. Zgłoszenie należy wysłać na adres kontakt@radzyniacy.pl. z adresu zarejestrowanego użytkownika serwisu.
3.2. Wysyłając swój artykuł na kontakt@radzyniacy.pl oświadczasz, że jesteś jego autorem.
3.3. Zgłoszony artykuł powinien posiadać:
3.3.1. Temat.
3.3.2. Co najmniej jedno zdjęcie, lub grafikę związaną z tematem.
3.3.3. Tekst napisany przez Autora, lub opatrzony informacją z jakich źródeł korzystał Autor przy jego pisaniu.
3.3.4. W przypadku korzystania z cudzych materiałów, zgodę właściciela na wykorzystanie ich na stronach Serwisu
3.3.5. Podpis: imię, nazwisko, adres elektroniczny i nr telefonu, lub/i adres strony internetowej Autora.

4. Publikacja
4.1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych artykułów i zastrzega sobie prawo do ich skracania, przeredagowywania, zmiany oraz odmowy publikacji bez podania przyczyny.
4.2. Właściciel ma prawo do nie zamieszczenia artykułu bez podawania przyczyn.
4.3. Wszystkie opublikowane artykuły katalogowane są według kolejności publikacji.
4.4. Każdy z artykułów zostanie podzielony jest na 2 części: nagłówek/wstęp widoczny na stronie głównej i część główną dostępną w trybie „czytaj więcej”.
4.5. Za publikację artykułu w serwisie Autorowi nie przysługuje wynagrodzenie.
4.6. Właściciel ma prawo do zamieszczania w publikowanym tekście reklam.
4.7. Właściciel ma prawo do publikacji całości lub części artykułu w dowolnym miejscu serwisu.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Wysłanie przez Autora artykułu na adres elektroniczny jest jednoznaczne z akceptacją przez tego autora postanowień niniejszego regulaminu.
5.2. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu opublikowania i może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisu w całości lub w części. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Aktualny od 26.04.2016r.

Wysłane przez Redakcja

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

wpDiscuz