Wspólna historia połączyła trzy kraje

 „Wspólna historia nas łączy” – pod takim hasłem spotkała się młodzież z trzech sąsiadujących ze sobą krajów Polski, Niemiec oraz Ukrainy. Trójstronna, międzynarodowa wymiana młodzieży odbyła się
w dniach: 18.11 – 24.11.2018r, a uczestników jej gościł Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim. Tegoroczny projekt stanowił kontynuację oraz realizację zaplanowanych w roku ubiegłym założeń przygotowanych przez organizacje biorące w nim udział: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej,
Berufskolleg Rheine des Kreises Steinfurt i Society Initiatives Institute. Trzykraje reprezentowane były przez 7 – osobowe grupy młodzieży wraz ze swoimi opiekunami, którzy poprzez uczestnictwo w zaplanowanym w ramach wymiany programie poznawali wspólną historię, niełatwe relacje, a przede wszystkim integrowali się w oparciu o tą płaszczyznę. Pierwszym elementem było wzajemne zapoznanie się i nawiązanie relacje między uczestnikami poprzez udział wzajęciach „team building”, następnie młodzież bliżej poznała miejsce swojego pobytu – miasto Radzyń Podlaski gdzie została powitana i podjęta w miejskim ratuszu przez zastępcę burmistrza pana Tomasza Stephana. Wyjazd do Lublina iwizyta w miejscu pamięci jakim jest Państwowe Muzeum na Majdanku uwidoczniła jaką tragedią naznaczona została wspólna historia łącząca nasze kraje.Refleksje swoje młodzież miała okazję wyrazić poprzez napisanie listów kierowanych do osób ocalałych oraz prace plastyczne ukazujące postrzeganie obecnych relacji między naszymi narodami. Kolejne spotkanie z historią miało miejsce w „wiosce ginących zawodów” mieszczącej się w Roskoszy, gdzie uczestnicy zwiedzili pracownie warsztatowe dawniej wykonywanych profesji, zapoznali się z ideą ich powstania, by na zakończenie wizyty samemu wykonać według tradycyjnych receptur i metod pamiątki z pobytu w tym miejscu. Wieczory narodowe przygotowane przez każdą grupę przedstawiły bliżej sylwetki krajów, kultur a także regionów z których pochodzili uczestnicy wymiany.   

 Na zakończenie spotkania wszyscy przedstawili swoje odczucia, zweryfikowali nakreślone na początku własne cele do osiągnięcia oraz wyrazili chęć do kontynuowania wprzyszłym roku owocnej współpracy jaką mamy okazję prowadzić wspólnie z naszymi partnerami z Niemiec i Ukrainy.  

     Projekt „Wspólna historia nas łączy”zrealizowany został przy współfinansowaniu ze strony Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.