Stanowisko Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski w sprawie odwołania Pana Sławomira Sałaty.

Powodem odwołania Pana Sławomira Sałaty z dotychczas zajmowanego stanowiska było poważne naruszenie  przez niego zasad określonych w Umowie o świadczenie usług w zakresie zarządzania zawartej w dn. 26.09.2017 r. Umowa precyzyjnie określała warunki zatrudnienia Pana Prezesa w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych  i jednoznacznie zabraniała prezesowi możliwości równoległego zatrudnienia się w firmie konkurencyjnej dla PUK.

Informacja w postaci „korekty” do oświadczenia majątkowego, którą złożył Pan Prezes w dniu 22 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta po raz pierwszy tak precyzyjnie wskazuje, że Pan Sławomir Sałata zatrudniony jest na umowę zlecenie w Spółce z o. o. SA-BA , która prowadzi działalność w zakresie budownictwa i pobiera z tego tytułu określone wynagrodzenie. Udziały w Spółce SA-BA Sp. z o.o. należą do Pana Sławomira Sałaty (w dopuszczalnej przez prawo wysokości do 10 %) i do członków jego rodziny. 

Wspomniana wcześniej umowa menadżerska podpisana przez Pana Sławomira Sałatę z PUK sp z o.o. kategorycznie zabrania podejmowania pracy w jakiejkolwiek formie w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

W latach poprzednich Pan Sałata nigdy tak precyzyjnie jak 22 lipca 2019 r. nie przedstawił swojego zaangażowania w działalność rodzinnej spółki i nie ujawniał tak jak obecnie wysokości dochodów z tego tytułu.

Zaniedbanie tego obowiązku w przypadku Pana Sławomira Sałaty jest o tyle niezrozumiałe, że przed dwoma laty na wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego został odwołany z zajmowanego stanowiska w związku z posiadaniem w 2015 r. udziałów w Spółce SA-BA Sp. z o.o. w ilości przekraczającej 10%. Po pewnym czasie ponownie zarekomendowałem Pana Sałatę na to samo stanowisko. Ceniłem Pana Sławomira Sałatę jako fachowca i dlatego też dałem mu ponowną szansę na pracę w PUK.

Jak rzeczywistość jednak dowodzi,  doświadczenia te nie zostały poprawnie zinterpretowane Przez Pana Sławomira Sałatę i dlatego też nie widziałem możliwości dalszej współpracy. 

W dniu 26 lipca 2019r. na mój wniosek Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim odwołała Pana Sławomira Sałatę z zajmowanego stanowiska  ze skutkiem natychmiastowym.

Jerzy Rębek

Burmistrz Radzynia Podlaskiego