Regulamin zamieszczania ogłoszeń

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

Dział darmowych ogłoszeń na radzyniacy.pl adresowany jest do osób prywatnych i firm chcących zamieść nieodpłatnie ogłoszenia i oferty w Internecie.

Korzystanie z działu Ogłoszeń jest całkowicie darmowe.

Z serwisu mogą korzystać osoby prawne i prywatne dorosłe , chcące zamieścić drobne ogłoszenia i oferty w Internecie.

Użytkownik dodając swoją ofertę oświadcza tym samym, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną z ogłoszeniem. Zamieszczający ogłoszenie oświadcza niniejszym i zapewnia, że ogłoszenie jest zgodne z regulaminem serwisu, oraz że ogłoszenie nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi nie naruszy praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

Serwis nie wymaga logowania. Wszystkie dane Ogłoszeniodawca umieszczający w swoim ogłoszeniu robi na własne ryzyko. Dane kontaktowe Ogłoszeniodawców serwisu, pojawiające się w ogłoszeniach, mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie do nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą w celu uzyskania informacji lub przeprowadzenia transakcji.

Wiarygodności treści zamieszczanych w ogłoszeniach nie jest kontrolowana. Oświadczenia woli oraz umowy między użytkownikami serwisu są zawierane bez udziału oraz bez pośrednictwa serwisu, który nie jest stroną tych umów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach portalu radzyniacy.pl  spoczywa na jego użytkownikach. Serwis nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o potrzebach Ogłoszeniodawców. Treści ogłoszeń mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.

Informacje zawarte na stronach portalu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

Podczas zamieszczania darmowych ofert, należy wpisywać dane w odpowiednie pola formularza tylko do tego przeznaczone. Nie stosowanie tej zasady spowoduje, że Państwa oferta może zostać usunięta.

Ogłoszenia, należy zamieszczać tylko w działach tematycznie im odpowiadających. Jeśli nie ma działu, w którym chcieliby Państwo umieścić swoje ogłoszenie, prosimy o zamieszczenie jej w dziale „Inne” lub przekazanie nam swoich sugestii na temat wprowadzenia nowego działu .

Niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu do innych celów – sprzecznych z charakterem i przedmiotem serwisu. Zabrania się zamieszczania wielu kopii jednego ogłoszenia, umieszczania ofert zawierających negatywne opinie na temat innych osób lub firm, używania wyrazów niecenzuralnych, zamieszczania ofert i ogłoszeń o treści sprzecznej z polskim bądź międzynarodowym prawem, naruszających zasady etyczne, obyczajowe, zamieszczania nieprawdziwych informacji, które będą wprowadzały w błąd osoby korzystające z serwisu. Obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania treści pornograficznych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem.

Dodatkowo zabrania się umieszczania w serwisie ogłoszeń związanych z pracą w Internecie (wysyłanie/odbieranie e-maili, klikanie w banery, piramidy internetowe, itp.).

Informacje podawane przez Ogłoszeniodawcę do serwisu są w ciągu kilku godzin moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach serwisu, a tym samym usunąć ogłoszenie, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania Ogłoszeniodawcy mogą być przekazywane odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania modyfikacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu, spowodowanych np. awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

Administrator serwisu dołoży wszelkich możliwych starań, aby nie znalazły się w nim treści obraźliwe i niezgodne z polskim oraz międzynarodowym prawem. Jeżeli jednak odnaleźliście Państwo, ogłoszenia które są nielegalne lub są niezgodne z regulaminem serwisu, prosimy niezwłocznie zgłosić to Administratorowi serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

Zamieszczający ogłoszenie godzi się zadość uczynić i uwolnić portal radzyniacy.pl od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwróci koszty związane z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym ewentualnie poniesione w związku lub w wyniku naruszenia przez Zamieszczającego Ogłoszenie któregokolwiek z wyżej wspomnianych zobowiązań.

Dział Ogłoszeń na portalu radzyniacy.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia ogłoszenia oraz jego usunięcia bez podania przyczyny.

Aktualizacja 30.06.2018r.