Regulamin komentowania

Regulamin komentowania

Niniejszy regulamin ma służyć zachowaniu porządku oraz odpowiedniego poziomu dyskusji w komentarzach w serwisie radzyniacy.pl.
Komentarze na radzyniacy.pl służą wymianie poglądów na temat poruszany przez dany artykuł lub sondaż.

Przed złożeniem komentarza, zgadzasz się, że:
a. Aby przyjąć pełną odpowiedzialność za komentarz, który chcesz teraz złożyć.
b. Aby korzystać z tej funkcji tylko dla celów zgodnych z prawem.
c. Nie pisać oszczercze, obraźliwe, nieprzyzwoite, rasistowskie, seksistowskie, groźby, wulgarne, obsceniczne, nienawistne lub w inny sposób nieodpowiednie komentarze lub pisać komentarzy, które stanowią przestępstwo lub stanowić podstawę do odpowiedzialności cywilnej.
d. Nie publikować ani udostępniać wszelkie materiały, które są chronione przez prawo autorskie, znak towarowy lub inne prawa własności bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich, znaku towarowego lub innego prawa własności.
e. Aby ocenić samemu dokładności treści opinii, porad lub innych.
Komentować treści mogą zarówno osoby zalogowane jak i niezalogowane.Moderatorzy dyskusji mają prawo usunąć dany komentarz (lub wątek, który dany komentarz rozpoczyna) z następujących powodów:

1.Komentarz jest wulgarny.
2.Komentarz wzywa do nienawiści.
3.Komentarz jest FUD-em.
4.Komentarz jest obraźliwy (bezpośrednio obraża innego komentującego lub dowolną inną osobę).
5.Komentarz jest sformułowany tak, aby eskalować konflikty pomiędzy komentującymi.
6.Użytkownik serwisu zamieszcza komentarze posługując się różnymi pseudonimami lub loginami.
7.Komentarz nic nie wnosi do dyskusji (np. ?Hurra?, ?Eee tam?, ?Ale super!?)
8.Poziom merytoryczny komentarza jest bardzo niski.
9.Komentarz jest nie na temat (np. rozmawiamy o kartach graficznych, a w komentarzu ktoś lamentuje nad fatalnym stanem dróg obwiniając rząd obecny lub dowolny przeszły)
10.Komentarz zawiera nieakceptowalną liczbę błędów ortograficznych, stylistycznych lub rzeczowych.
Użytkownik naruszający wielokrotnie naruszający regulamin w ciągu 24 godzin może mieć zablokowany dostęp do witryny radzyniacy.pl.
Wszelkie uwagi do regulaminu proszę zgłaszać w komentarzach.

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzyga administrator witryny.

Administrator witryny zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie radzyniacy.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.

Wysłane przez Redakcja

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

wpDiscuz