„Przygoda z historią” w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim

W dniach 23.09 – 30.09.2017 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim był miejscem realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej projektu trójstronnej międzynarodowej wymiany młodzieży pt.: ”Przygoda z historią”, współfinansowanego ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Niemcy, Polska oraz Ukraina reprezentowane były przez 9 – osobowe grupy młodzieży wraz z opiekunami, partnerem ze strony niemieckiej był Berufskolleg Rheine des Kreises Steinfurt, stronę ukraińską reprezentował Society Initiatives Institute, polską grupę młodzieży stanowili podopieczni OSiW. Wspólne gry i zabawy integracyjne służyły lepszemu poznaniu
się i przełamaniu ewentualnych barier w nawiązaniu kontaktu z innymi, wizyta w miejscu pamięci II WŚ – Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie pozwoliła zmierzyć się
z niełatwymi, tragicznymi  aspektami łączącej nasze kraje historii. Spotkanie z Panem Jerzym Domańskim – kombatantem, żołnierzem AK uwidoczniło młodzieży jak wyglądało codzienne życie mieszkańców Radzynia Podlaskiego i okolic podczas okupacji hitlerowskiej, a następnie sowieckiej. Wieczory narodowe przygotowane przez każdą z grup, warsztaty tradycyjnego polskiego rzemiosła w ECKiW OHP w Roskoszy pozwoliły zgłębić wiedzę o kulturze i tradycji kraju sąsiedzkiego. Istotnym elementem turystyczno-poznawczym było wspólne zwiedzanie Starego Miasta w Lublinie oraz Radzynia Podlaskiego połączone z miejską grą i spotkaniem
w UM gdzie uczestników wymiany powitał i gościł zastępca burmistrza Radzynia Podlaskiego Pan Tomasz Stephan.

Podczas dyskusji podsumowującej projekt wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż udział
w nim pozwolił szerzej spojrzeć na naszą wspólną, niełatwą historię w oparciu o którą bez przeszkód może się poznawać oraz integrować młode pokolenie Polaków, Niemców
i Ukraińców.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

wpDiscuz