Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich

Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich przeniesione do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim zaprasza na eliminacje powiatowe do 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz do XIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Przebudzeni do życia”.

64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich, studentów, dorosłych, seniorów do uczestnictwa w 64. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu zawarte są w regulaminie.
Termin i miejsce eliminacji: 4 kwietnia 2019 r., godz. 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.30), Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim
Termin nadsyłania zgłoszeń do 28 marca 2019 r.
UWAGA! Zgłoszenia uczestników powiatu radzyńskiego należy wysyłać na adres: Patryk Pawelec, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin z dopiskiem „64. OKR”, lub na adres mailowy: recytacja.wok@gmail.com
Regulamin oraz karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie biblioteki: www.mbpradzyn.pl

XIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Przebudzeni do życia”

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy młodzież z 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, oraz 3 klasy gimnazjum.
Termin i miejsce eliminacji: 4 kwietnia 2019 r., godz. 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.30), Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim
Termin nadsyłania zgłoszeń do 28 marca 2019 r.
UWAGA!
Zgłoszenia uczestników powiatu radzyńskiego należy wysyłać na adres: Patryk Pawelec, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin z dopiskiem „Przebudzeni do życia” lub na adres mailowy: recytacja.wok@gmail.com
Regulamin oraz karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie biblioteki: www.mbpradzyn.pl.

Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaski oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.