Patronat medialny

REGULAMIN UDZIELENIA PATRONATU MEDIALNEGO RADZYŃSKI SERWIS INFORMACYJNY RADZYNIACY.PL

§1

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania patronatu medialnego NIEZALEŻNEGO RADZYŃSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO RADZYNIACY.PL, zwanego dalej „ Patronatem”.

§2

O patronat mogą ubiegać się organizatorzy i inicjatorzy przedsięwzięć, wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, gospodarczych, turystycznych czy sportowych lub innych służących promocji.

§3

 1. W ramach Patronatu na NIEZALEŻNY RADZYŃSKIM SERWISIE INFORMACYJNYM RADZYNIACY.PL:
  1. umieszczona zostanie informacja o wydarzeniu w zakładce „ Nadchodzące wydarzenia” i „Artykuły wydarzenia”. Zastrzegamy sobie jednak prawo do ustalenia terminu wstawienia informacji na portalu, w przypadku zbyt odległej daty wydarzenia.
  2. w zamieszczonych informacjach umieszczone zostaną zdjęcia, plakaty lub logo danego wydarzenia przysłane przez organizatora w jednym z dostępnych formatów JPG lub PNG i przeskalowane przez NIEZALEŻNY RADZYŃSKI SERWIS INFORMACYJNY RADZYNIACY.PL do wielkości powszechnie stosowanej na portalu,
  3. na prośbę organizatora może zostać umieszczony baner w stałym dziale tematycznym nie wcześniejszym niż na 14 dni przed terminem imprezy. Baner powinien być dostarczony w formacie jpg lub swf o wymiarach 180(szerokość) x 60 (wysokość) pikseli.
 2. NIEZALEŻNY RADZYŃSKI SERWIS INFORMACYJNY RADZYNIACY.PL publikuje informacje otrzymane od organizatora, zastrzegając sobie prawo do skracania i redagowania ich w celu dostosowania do formuły informacyjnej serwisu. W przypadku wyjątkowo ważnych imprez regionalnych po uzgodnieniu szczegółów z organizatorem NIEZALEŻNY RADZYŃSKI SERWIS INFORMACYJNY RADZYNIACY.PL mogą przygotować własną relację i fotorelację.

§4

 1. W ramach Patronatu NIEZALEŻNY RADZYŃSKI SERWIS INFORMACYJNY RADZYNIACY.PL oczekują od organizatora:
  1. przysyłania w formie elektronicznej aktualnej informacji o wydarzeniu lub organizowanej imprezie, w jednym z powszechne używanych formatów tekstowych: doc, rtf, txt, odt,
  2. przesłania w formie elektronicznej zdjęć i materiałów promujących wydarzenie lub imprezę, w formacie JPG lub PNG,
  3. w przypadku imprezy biletowanej przesłania przynajmniej jednego dwuosobowego zaproszenia, które zostanie rozdane w konkursie internetowym.
 2. Materiały, o których mowa w § 3 ust 1 pkt. 1) i 2) należy przesłać na adres: kontakt@radzyniacy.pl

§5

 1. Warunkiem otrzymania Patronatu jest:
  1. zamieszczenie baneru z logo NIEZALEŻNEGO RADZYŃSKIEGO SERWISU INFORMACYJNYJNEGO RADZYNIACY.PL na stronie internetowej poświęconej imprezie z podlinkowaniem do strony www.radzyniacy.pl, logo zostanie przesłane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
  2. zamieszczenie logo NIEZALEŻNEGO RADZYŃSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO RADZYNIACY.PL wraz z adresem internetowym na wszelkich materiałach promocyjnych – o ile będą drukowane;
  3. przesłanie wniosku najpóźniej na 14 dni przed planowaną imprezą licząc od daty wysłania e-maila.
 2. Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@radzyniacy.pl z tematem wiadomości: Wniosek – patronat medialny

§6

 1. Wysłanie wniosku o Patronat jest:
  1. równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przyznawania patronatu medialnego NIEZALEŻNEGO RADZYŃSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO RADZYNIACY.PL,
  2. w przypadku udzielenia Patronatu, równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych materiałów dotyczących wydarzenia/imprezy na NIEZALEŻNYM RADZYŃSKIM SERWISIE INFORMACYJNYM RADZYNIACY.PL

§7

 1. Akceptacji wniosku o udzielenie Patronatu dokonuje administrator NIEZALEŻNEGO RADZYŃSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO RADZYNIACY.PL
 2. Wniosek może nie zostać zaakceptowany jeżeli wydarzenie/impreza nie spełniają któregoś z postanowień wymienionych w § 5, a także w przypadku gdy we wniosku zabraknie przekonującej argumentacji, co do wagi wydarzenia.
 3. O przyznaniu Patronatu wnioskodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres podany we wniosku niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o Patronat wnioskodawca otrzyma pocztą elektroniczną logo NIEZALEŻNEGO RADZYŃSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO RADZYNIACY.PL.
 5. NIEZALEŻNY RADZYŃSKI SERWIS INFORMACYJNY RADZYNIACY.PL nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości w informacji dotyczącej danej imprezy, którą otrzyma od organizatora.

Aktualny od 19.09.2016r.

Wysłane przez Redakcja

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

wpDiscuz