Oświadczenie kandydata na burmistrza Mariusza Skoczylasa.

Mariusz Skoczylas
kandydat na burmistrza

Szanowni Państwo!

Pragnę Państwa poinformować, że zgodnie z deklaracją złożoną publicznie podczas pierwszego spotkania wyborczego na stadionie miejskim w Radzyniu Podlaskim w dniu 3 września, zwróciłem się do Urzędu Miasta Radzyń Podlaski z wnioskiem (data wpływu do UM 4.09.18.) o udostepnienie informacji publicznej w zakresie  łącznych kosztów poniesionych przez Miasto Radzyń Podlaski w okresie mijającej kadencji samorządu dotyczących:

  • obsługi prawnej Gminy Miejskiej Radzyń Podlaski, Urzędu Miasta Radzyń Podlaski oraz Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, 
  • przygotowania przez podmioty zewnętrzne wymaganej dokumentacji o ubieganie się o krajowe i zewnętrzne środki finansowe. 

Wniosek mój zawierał także zapytania o:

  • ilość złożonych wniosków i czego dotyczyły,
  • ilość postępowań przed sądami powszechnymi wraz z podaniem przedmiotu sporu.  

Niestety, nie mogę odpowiedzieć wyborcom na zadane pytania i poinformować o szczegółach nurtujących ich problemów ze względu na brak merytorycznego stanowiska w tej sprawie ze strony urzędników zespołu burmistrza Jerzego Rębka.

Pismo z UM, którego kopię załączam do niniejszej informacji, datowane na 18.09.18., które można było stworzyć w ciągu jednego dnia (a nie 14 dni!), nie zawiera bowiem nawet intencji udzielenia mi odpowiedzi w trybie przewidzianym prawem. Zawiera za to zawiłe w formie i pokrętne w treści informacje, według których odpowiedź na mój prosty wniosek nie jest możliwa w trybie 14 dni przewidzianych Kodeksem Postępowania Administracyjnego.   

Datę odpowiedzi na moje pytania wyznaczono za to na 16 października, co jest terminem uniemożliwiającym podanie do publicznej wiadomości jej treści.  

Wniosek może być tylko jeden: tak działający urząd to skandal i tragedia mieszkańców. Pytanie zaś rodzi się także jedno: czy to jest opieszałość urzędników, czy wyrafinowana gra na zwłokę w obliczu bliskich wyborów?

Jestem pewien, że obywatele właściwie ocenią to przy urnach wyborczych w dniu 21   października.

Z poważaniem

Mariusz Skoczylas

Zuzanna

Panie Mariuszu proszę ze spokojem odnieść się do tego tematu i robić swoje ma Pan duże szanse zostać burmistrzem i po swojemu poprowadzić politykę korzystną dla mieszkańców Radzynia. Pozdrawiam Pana suweren.

Rodowity mieszczuch

Jaka ekipa by nie była u władzy to będzie bronić się przed wścibskim wyborczą Panie Skoczylas.