Odpowiedź na temat sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK19 z ul. Brzostówiecką

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie nie przewiduje w najbliższych latach instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 z drogą powiatową nr 1210L (ul. Brzostówiecka) na obwodnicy Radzynia. Taka odpowiedź wpłynęła do Urzędu Miasta w odpowiedzi na pismo skierowane 20 marca do GDDKiA, w związku z licznymi głosami mieszkańców, zwracających uwagę na wypadki, jakie w ostatnim półroczu wydarzyły się w tym miejscu.

W piśmie zawarte jest następujące uzasadnienie decyzji:

“W okresie ostatnich trzech lat (2013-2016) na omawianym skrzyżowaniu odnotowano 4 wypadki drogowe, w których 6 osób zostało rannych. Powyższe wypadki spowodowane były przez kierujących na skutek nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych.

Wskazywane przejście dla pieszych zlokalizowane jest na oświetlony, skanalizowanym skrzyżowaniu ww. dróg, gdzie potoki ruchu są oddzielone wyspami kanalizacyjnymi, a dodatkowe pasy ruchu i powierzchnie wyłączone z ruchu prawidłowo oznakowane. Lokalizacja przejścia poza obszarem zabudowanym zapewnia dobrą wzajemną widoczność pomiędzy pieszymi i kierującymi pojazdami. Ponadto po obydwu stronach drogi przed skrzyżowaniem znajduje się znak ostrzegawczy A-16 “przejście dla pieszych” oraz znak B-33 “ograniczenie prędkości do 70 km/h”.

Przejście zgodnie z zasadami, usytuowane jest przy skrzyżowaniu, co według zasad ustawy Prawo o ruchu drogowym, niezależnie od jego oznakowania, określa dopuszczalne zachowania uczestników ruchu.

Należy tu zaznaczyć, że przejście to posiada wydzielony azyl dla pieszych, czyli wysepkę, która umożliwia przechodzącym przez jezdnię zatrzymanie się na środku, między pasami ruchu w przeciwnych kierunkach.

Ewentualna budowa sygnalizacji świetlnej, jako zadanie inwestycyjne, wymaga wprowadzenia go do planów robót oraz pozyskania środków na jego realizację i jest warunkiem koniecznym dla możliwości projektowania i wykonania zadania. Powoduje to,że tego typu działania , jako dotychczas nieprzewidywane w planach inwestycyjnych, nie będą mogły być realizowane w najbliższych latach.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

wpDiscuz