Lublin w gronie 10 najważniejszych lokalizacji dla branży nowoczesnych usług dla biznesu według najnowszego raportu ABSL

Lublin jest jednym z najszybciej rozwijających się ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Tak wynika z raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). W tegorocznej edycji zestawienia Lublin znalazł się w gronie 10 najważniejszych lokalizacji dla branży nowoczesnych usług dla biznesu.

ABSL rokrocznie wydaje raport, którego celem jest  kompleksowe omówienie bieżącej sytuacji branży, wraz ze scharakteryzowaniem wybranych aspektów rynku pracy, rynku nieruchomości biurowych oraz systemu zachęt inwestycyjnych.

Jak wynika z tegorocznego zestawienia, Lublin jest jednym z beneficjentów szybkiego wzrostu branży nowoczesnych usług BPO/SSC. Poziom zatrudnienia w sektorze wzrósł do 5,7 tys. osób, co plasuje nasze miasto na 9 miejscu w Polsce, a na 8 miejscu jeśli chodzi o liczbę centrów.

– Raport ABSL potwierdza, że Lublin jest doskonałym miejscem na ulokowanie centrum usług wspólnych, dzięki dobrej dostępności kapitału ludzkiego w postaci absolwentów szkół wyższych
i doświadczonych pracowników już pracujących w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Naszym atutem jest także dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej, stosunkowo niskie koszty operacyjne oraz wysoka jakość życia. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W raporcie Lublin jest podawany, w przeciwieństwie do Krakowa i Wrocławia, jako przykład ośrodka z relatywnie małą presją na rynku pracy, co oznacza, że potencjał naszego miasta pozwala na kolejne inwestycje w centra usług bez widocznej presji na obecnie działające podmioty z sektora. Co więcej,  Lublin, wraz ze Szczecinem i Aglomeracją Katowicką, cechują się najmniejszym odsetkiem pracowników centrów usług w liczbie ludności w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata), co oznacza, że istnieje tutaj wielki kapitał ludzki możliwy do zagospodarowania. Wartym podkreślenia jest również fakt, że wśród mniejszych ośrodków usług biznesowych bardzo pozytywnie pod względem liczby nowych inwestycji wyróżniły się Opole i właśnie Lublin.

Lublin jest również ósmym co do wielkości regionalnym rynkiem biurowym w Polsce, oferując ponad 140 tys. m2 nowoczesnych powierzchni biurowych oraz ponad 55 tys. m2 w nowo budowanych obiektach (stan na I kw 2017), w których mogą zostać zlokalizowane nowe inwestycje z sektora. Ceny najmu są bardzo konkurencyjne w porównaniu z pozostałymi większymi ośrodkami w Polsce, zaczynając się już od 10,5 Euro/m2.

Jako jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce, kształcący ponad niemal 70 tys. studentów, Lublin dostarcza każdego roku na rynek pracy ok. 18 tys. absolwentów szkół wyższych, w tym tak cennych dla sektora nowoczesnych usług informatyków, ekonomistów i absolwentów kierunków językowych.

W okresie ostatnich 12 miesięcy (I kw. 2016 r. – I kw. 2017 r.) zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce wzrosło o 32 tys. osób (czyli o 15%), z czego ¾ nowych miejsc pracy wygenerowały centra zagraniczne. Tym samym 748 centrów usług należących do 524 zagranicznych firm zatrudnia w Polsce już 198 tys. osób. W I kw. 2017 r. w Polsce funkcjonowało łącznie 1078 centrów usług biznesowych (polskich i zagranicznych) zatrudniających 244 tys. osób. Biorąc pod uwagę rozwój branży w ostatnich latach można założyć, że w 2020 r. centra usług będą zatrudniać ponad 300 tys. osób. Wśród 724 firm, które posiadają w Polsce swoje centra usług jest 80 inwestorów z listy Fortune Global 500 (2016) zatrudniających 67 tys. pracowników w 134 centrach usług (27% zatrudnienia w sektorze).

Raport do pobrania>>>

Wysłane przez Mariusz Sagan

Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów

81 466 25 08

msagan@lublin.eu

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

wpDiscuz