Pracownicy szpitala otrzymają podwyżki ?

1 lutego 2017

Już niebawem w całej Polsce jak i w radzyńskim szpitalu wzrosną płace minimalne dla pracowników medycznych. Wytycznymi do podwyższenia wynagrodzenia jest współczynnik pracy. Do dnia 31 grudnia 2019r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załącznika do ustawy i kwoty 3900 złotych brutto. Konksenkwencją wejścia w życie zmian jest nie mała kwota bo aż 5.623.920 156 zł, przy czym w kolejnych latach wyniesie maksymalnie : 2017r….

Czytaj więcej >>

Szpital odetchnął bo nie ma już bakterii

31 października 2016

W dniu dzisiejszym dotarły już pozytywne wyniki Wojewódzkiej Stacji Epidemiologiczno-sanitarnej w Lublinie po których Dyrektor szpitala Marek Zawada podjął decyzje o wznowieniu przyjęć na oddziały i planowe zabiegi operacyjne. Powołana została specjalna komisja która ma zbadać przyczynę tak licznego namnożenia się pałeczek Legionelli w tak krótkim czasie w sieci wodociągowej. Ponadto dyrekcja szpitala podjęła decyzję o częstszym badaniu wody w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Czytaj więcej >>

W szpitalu wykryto groźną bakterię w instalacji wodociągowej

18 października 2016

W  instalacji wodociągowej Szpitala powiatowego w Radzyniu Podlaskim wykryto w wodzie groźną bakterię legionella. Wstrzymano przyjmowanie pacjentów zapisanych na planowane zabiegi. Przyjmowani są jedynie pacjenci z zagrożeniem zdrowia i życia. W szpitalu przeprowadzono tzw. przegrzewanie instalacji wodociągowej, by je odkazić. Mycie rąk i codzienna toaleta nie stanowią zagrożenia, natomiast nie można używać np. pryszniców. Do zakażenia legionellą dochodzi drogą wziewną. Pałeczki legionellozy wywołują ciężkie zapalenie płuc lub gorączkę Pontiac, która…

Czytaj więcej >>

Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki. Świadczenia zdrowotne realizowane są w…

17 marca 2016
Czytaj więcej >>

Rada Społeczna zamknie oddział laryngologiczny?

Dnia 11 grudnia 2015 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej gdzie głównym punktem będzie zamknięcie oddziału laryngologicznego. Jak informuje nas rozmówca przegłosowanie tego punktu to tylko formalność podjęta przez członków rady z klubu PSL powiatu radzyńskiego. Czy decyzja dyrektora Marka Zawady o zamknięciu oddziału nie jest podjęta zbyt pochopnie ? To okaże się w przyszłości. Rada przegłosowała więkrzością głosów,…

8 grudnia 2015
Czytaj więcej >>

Czy oddział laryngologiczny będzie zlikwidowany?

Czy oddział laryngologiczny zniknie ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim? Tego obawiają się pracownicy szpitala i związki zawodowe. Taka informacja krąży wśród personelu ponieważ bez powodu i uzgodnienia dyrekcja zadecydowała przenieść laryngologię na piąte piętro gdzie znajduje się oddział chirurgii. Czy takie działania mają spowodować przesunięcie procedur medycznych laryngologicznych do procedur oddziału chirurgicznego i tym samym niekontraktowanie laryngologii na 2016 rok. Czy obawy personelu są uzasadnione…

17 września 2015
Czytaj więcej >>

Radni niezainteresowani sytuacją radzyńskiego szpitala.

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim nieodbyła się ze względu na brak odpowiedniej liczby radnych do przyjęcia uchwał i wniosków zgodnie z porządkiem posiedzenia. Przewodnicząca Anna Bogutyn zaproponowała kolejny termin posiedzenia na 6 czerwiec 2014r. na godz. 13:00. Czy z braku quorum można wnioskować że większość radnych nie jest zainteresowanych sytuacją szpitala? Największym zainteresowaniem mediów jest kolejna nagroda roczna dla pana dyrektora Zawady…

30 maja 2014
Czytaj więcej >>

Posiedzenie Rady Społecznej szpitala

w dniu 30 maja 2014 roku o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim ul Wisznicka 111 w sali konferencyjnej. Na posiedzenie Rady zaproszeni zostali przedstawiciele związków zawodowych działające na terenie szpitala. Przewiduje się następujący porządek posiedzenia: 1. Stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał. 2. Zatwierdzenie protokółu z ostatniego posiedzenia. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4.podjęcie uchwał w sprawie: a) wyrażenie opinii w…

23 maja 2014
Czytaj więcej >>

Szpital Radzyński najlepszy w rankingu FORBES i Magellana

23 grudnia 2013

SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim został sklasyfikowany na pierwszym miejscu w rankingu finansowym szpitali gminnych i powiatowych, przygotowanym przez spółkę Magellan we współpracy z FORBESem. W numerze 01/2014 z grudnia 2013 roku można znaleźć tekst „Zastrzyk wiedzy” autorstwa Marcina Kaczmarczyka. W artykule czytamy: „Tandem Marka Zawady, inżyniera mechanika, i Waldemara Zielnika, lekarza medycyny, w 2011 roku zaczął kierować placówką w Radzyniu Podlaskim, niewielkim miasteczku leżącym w połowie drogi między Lublinem…

Czytaj więcej >>

Roczny okres rozliczeniowy czasu pracy w radzyńskim szpitalu ?

Dyrekcja szpitala zamierza zawrzeć porozumienie z przedstawicielami związków zawodowych o stosowaniu rocznego okresu rozliczeniowego. Niezależnie od porozumienia wprowadzenia zmian w aktualnym już Regulaminie Pracy, pracodawca w propozycji aneksu chce też wprowadzić zapis o rocznym okresie rozliczeniowym do regulaminu pracy. Zapis taki wejdzie w życie po upływie dwóch tygodni od podania zmian w regulaminie do wiadomości pracowników. Ewentualne potwierdzenie faktu wprowadzenia rocznego okresu rozliczeniowego poprzez odpowiedni zapis w regulaminie pracy, nie…

30 listopada 2013
Czytaj więcej >>

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia o losie radzyńskiego szpitala.

4 czerwca o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej w radzyńskim szpitalu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Powiatu. Tematem posiedzenia będzie sytuacja finansowa szpitala oraz kontraktowanie usług medycznych na lata 2014-2017 i związane z tym prawidłowe zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu. Na posiedzenie Komisji zaproszeni zostali przedstawiciele związków zawodowych z którymi Rada Powiatu zechce porozmawiać na temat żądań pracowników związane z podwyżkami płac. Kolejnym tematem jest realizacja zaleceń komendanta Państwowej…

3 czerwca 2013
Czytaj więcej >>

Listopadowe posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

W dniu dzisiejszym (9.11.2012r.) o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie Rady Społecznej szpitala. Na Sali konferencyjnej obecni byli zaproszeni goście, starosta Lucjan Kotwica, wicestarosta Mariusz Skoczylas oraz przedstawiciele związków zawodowych. Głównym punktem spotkania był zakup sprzętu medycznego dla oddziałów jak SOR, OIT, ginekologii i neurologii oraz likwidacja oddziału neonatologii. Jak zapewnił dyrektor Marek Zawada, zakup sprzętu medycznego jest konieczny, ponieważ jest wymagany do wymogów ministra zdrowia i NFZ oraz że…

9 listopada 2012
Czytaj więcej >>

Spotkanie grupy lekarzy z pracownikami szpitala.

W dniu dzisiejszym 30 maja (środa) odbyło się spotkanie grupy lekarzy inicjatorów powstania spółki pracowniczej z wszystkimi pracownikami szpitala.Na spotkaniu pojawili się też dyrektorzy, Marek Zawada i zastępca ds lecznictwa Waldemar Zielnik. Lekarze wyrazili swoje obawy co do dalszych losów szpitala w Radzyniu Podlaskim i przedstawili swoją koncepcję stworzenia spółki pracowniczej na bazie SPZOZ-u. Jak powiedział starosta na posiedzeniu Rady Społeczna szpitala 25 maja (piątek) najlepszym wyjściem byłaby spółka Komunalna….

30 maja 2012
Czytaj więcej >>

Czy szpital radzyński będzie spółką pracowniczą?

W dniu dzisiejszym o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala. Na spotkanie zaproszeni są Starosta radzyński Lucjan Kotwica i wicestarosta Mariusz Skoczylas. Przysłuchiwać się będą obradom związki zawodowe. Głównym tematem będzie inicjatywa lekarzy o przekształcenie SPZOZ-u w spółkę pracowniczą.Kolejnym tematem będzie zatwierdzenie przez Radę Społeczną nagrody rocznej dla dyrektora szpitala Marka Zawady. Jak twierdzą związki zawodowe „czy w dobie złej kondycji finansowej i cięcia etatów ta nagroda jest…

25 maja 2012
Czytaj więcej >>