Aktywny czas Poseł Dąbrowskiej-Banaszek

Minęły nieco ponad dwa miesiące od zaprzysiężenia Anny Dąbrowskiej-Banaszek na Posła. Co w tym czasie zrobiła nowa parlamentarzystka? Okazuje się, że to był dla niej bardzo aktywny czas. W samym parlamencie uczestniczy w pracach trzech komisji – Komisji Zdrowia, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji do spraw Unii Europejskiej. Jest także członkiem Zespołu Parlamentarnego ds. Trójmorza.

Jeszcze w grudniu na zaproszenie Poseł odbył się wyjazd dla młodzieży z samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych. Wzięło w nim udział blisko 50 młodych aktywistów. Podczas wizyty w Warszawie, młodzież zwiedziła Sejm, wzięła udział w lekcji parlamentaryzmu i spotkała się przy wspólnym obiedzie z Poseł Dąbrowską-Banaszek.

W tym samym miesiącu wzięła także udział w symbolicznym wbiciu pierwszej łopaty pod budowę bloków w programie Mieszkanie+ w Zamościu. Złożyła także dwie interpelacje. Pierwszą w sprawie utworzenia kolejowego połączenia pasażerskiego pomiędzy Chełmem a Dorohuskiem w ramach kursów Kiev Express. Skutecznie, bo uwaga została uwzględniona przy nowym rozkładzie jazdy. Druga, złożona wspólnie z innymi posłami z regionu, dotyczyła przedłużenia linii kolejowej Chełm – Orchówek do Włodawy.

Poseł wzięła udział w uroczystościach dotyczących 38. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, Wigilii Wszystkich Chełmian oraz zainicjowała cykl spotkań dyskusyjnych w swoim biurze poselskim. Pierwsze odbyło się z chełmskim poetą Krzysztofem Kołtunem, które mimo świątecznego czasu, zgromadziło kilkadziesiąt osób.

Parlamentarzystka przyjęła także zaproszenie do uczestnictwa w Honorowej Radzie Budowy Hospicjum Stacjonarnego w Nowinach i zaangażowała się w działalność Hospicjum Domowego im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie.

W nowym roku otworzyła swoje biuro poselskie dla wolontariuszy WOŚP, gdzie czekała na nich gorąca herbata. Z zaproszenia skorzystało wielu młodych społeczników. Postanowiła także wesprzeć działającą od wielu lat przy Caritas w Krasnymstawie kuchnię dla ubogich im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, która wydaje codziennie pond 100 obiadów. Niestety, często brakuje produktów spożywczych, dlatego Poseł zdecydowała się pośredniczyć w ich zbieraniu. Codziennie w godzinach pracy biura poselskiego można dostarczać produkty spożywcze o długim terminie ważności, które następnie zostaną przekazane do Krasnegostawu.

Poseł złożyła także zapytanie do Ministra Infrastruktury, w którym poruszyła problem dworca kolejowego Chełm Miasto. W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców, stara się o umieszczenie na tym dworcu biletomatu.

W styczniu odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne w biurze poselskim. Tym razem z psycholog dr Beatą Kostrubiec-Wojtachnio. Na spotkaniu pojawili się licznie nauczyciele, psychologowie i rodzice dzieci z trudnościami.

Niedawno został także ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci z klas V-VIII szkół podstawowych pt. „Nasza Mała Ojczyzna”. Tematem prac ma być najbliższe otoczenie – miasto, gmina, region – widziane oczami młodych twórców. Prace można wysyłać do 15 lutego na adres biura poselskiego w Chełmie. Wszelkie szczegóły znajdują się na stronie www.dabrowska-banaszek.pl oraz na facebook’u Poseł Anny Dąbrowskiej-Banaszek. Na laureatów czeka nagroda w postaci wyjazdu do Sejmu RP. Pula jest wyjątkowo duża. Poseł planuje nagrodzić ponad 40 prac!