Aktywny czas Poseł Dąbrowskiej-Banaszek

Minęły nieco ponad dwa miesiące od zaprzysiężenia Anny Dąbrowskiej-Banaszek na Posła. Co w tym czasie zrobiła nowa parlamentarzystka? Okazuje się, że to był dla niej bardzo aktywny czas. W samym parlamencie uczestniczy w pracach trzech komisji – Komisji Zdrowia, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji do spraw Unii Europejskiej. Jest także członkiem Zespołu Parlamentarnego ds. Trójmorza.

Jeszcze w grudniu na zaproszenie Poseł odbył się wyjazd dla młodzieży z samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych. Wzięło w nim udział blisko 50 młodych aktywistów. Podczas wizyty w Warszawie, młodzież zwiedziła Sejm, wzięła udział w lekcji parlamentaryzmu i spotkała się przy wspólnym obiedzie z Poseł Dąbrowską-Banaszek.

W tym samym miesiącu wzięła także udział w symbolicznym wbiciu pierwszej łopaty pod budowę bloków w programie Mieszkanie+ w Zamościu. Złożyła także dwie interpelacje. Pierwszą w sprawie utworzenia kolejowego połączenia pasażerskiego pomiędzy Chełmem a Dorohuskiem w ramach kursów Kiev Express. Skutecznie, bo uwaga została uwzględniona przy nowym rozkładzie jazdy. Druga, złożona wspólnie z innymi posłami z regionu, dotyczyła przedłużenia linii kolejowej Chełm – Orchówek do Włodawy.

Poseł wzięła udział w uroczystościach dotyczących 38. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, Wigilii Wszystkich Chełmian oraz zainicjowała cykl spotkań dyskusyjnych w swoim biurze poselskim. Pierwsze odbyło się z chełmskim poetą Krzysztofem Kołtunem, które mimo świątecznego czasu, zgromadziło kilkadziesiąt osób.

Parlamentarzystka przyjęła także zaproszenie do uczestnictwa w Honorowej Radzie Budowy Hospicjum Stacjonarnego w Nowinach i zaangażowała się w działalność Hospicjum Domowego im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie.

W nowym roku otworzyła swoje biuro poselskie dla wolontariuszy WOŚP, gdzie czekała na nich gorąca herbata. Z zaproszenia skorzystało wielu młodych społeczników. Postanowiła także wesprzeć działającą od wielu lat przy Caritas w Krasnymstawie kuchnię dla ubogich im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, która wydaje codziennie pond 100 obiadów. Niestety, często brakuje produktów spożywczych, dlatego Poseł zdecydowała się pośredniczyć w ich zbieraniu. Codziennie w godzinach pracy biura poselskiego można dostarczać produkty spożywcze o długim terminie ważności, które następnie zostaną przekazane do Krasnegostawu.

Poseł złożyła także zapytanie do Ministra Infrastruktury, w którym poruszyła problem dworca kolejowego Chełm Miasto. W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców, stara się o umieszczenie na tym dworcu biletomatu.

W styczniu odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne w biurze poselskim. Tym razem z psycholog dr Beatą Kostrubiec-Wojtachnio. Na spotkaniu pojawili się licznie nauczyciele, psychologowie i rodzice dzieci z trudnościami.

Niedawno został także ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci z klas V-VIII szkół podstawowych pt. „Nasza Mała Ojczyzna”. Tematem prac ma być najbliższe otoczenie – miasto, gmina, region – widziane oczami młodych twórców. Prace można wysyłać do 15 lutego na adres biura poselskiego w Chełmie. Wszelkie szczegóły znajdują się na stronie www.dabrowska-banaszek.pl oraz na facebook’u Poseł Anny Dąbrowskiej-Banaszek. Na laureatów czeka nagroda w postaci wyjazdu do Sejmu RP. Pula jest wyjątkowo duża. Poseł planuje nagrodzić ponad 40 prac!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *