Pierwsze Ogólnopolskie konfrontacje taneczne

Opublikowane przez radzyniacy.pl w dniu

Kiedy:
9 Czerwiec 2018@10:00 – 16:00
2018-06-09T10:00:00+02:00
2018-06-09T16:00:00+02:00
Gdzie:
Sikorskiego 15 Radzyń Podlaski
21-300 Radzyń Podlaski
Polska
Koszty:
w opisie wydarzenia
Kontakt:
Radzyńska Szkoła Tańca, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

Regulamin

I Ogólnopolskich Konfrontacji Tanecznych 
w Radzyniu Podlaskim

I. Organizator:

Radzyńska Szkoła Tańca, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II 

Pod Patronatem: 

Starosty Powiatu Radzyńskiego 
Lucjana Kotwicy
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski 
Jerzego Rębka

Osoby odpowiedzialne:

Grzegorz Demucha Tel. 573118661
Marcin Snuzik Tel. 513078196
Agnieszka Włoszek Tel. 503964829

II. Termin i Miejsce

9.06.2018 godz. 10.00

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II 
ul. Generała Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski

III. Cel Konfrontacji

1. Popularyzacja tańca w każdej formie.
2. Konfrontacja dorobku amatorskiego ruchu tanecznego.
3. Integracja środowiska tanecznego oraz entuzjastów z ośrodków kultury.
4. Wymiana pomysłów i twórczości tanecznej.

IV. UCZESTNICY
1. W Konfrontacjach mogą wziąć udział amatorskie zespoły taneczne pracujące w oparciu
o elementy techniki tańca towarzyskiego, nowoczesnego i współczesnego oraz początkujący tancerze towarzyscy nie posiadający klas tanecznych (chłopiec-dziewczynka , dziewczynki w parze lub solo).
2. Występy taneczne będą prezentowane w blokach: 
1. taniec towarzyski (pary i dziewczynki solo) 
2. konfrontacje grup w kategoriach: 
-taniec nowoczesny 
-taniec współczesny i inne formy taneczne(np. formacje tańca towarzyskiego) 

3. Wprowadza się trzy kategorie wiekowe w konfrontacjach grup:
– kat. młodsza od 6 – 9 lat, 
– kat. średnia od 10 – 13 lat,
– kat. starsza od 14 lat. 

Oraz trzy kategorie wiekowe dla turnieju tańca towarzyskiego:
– do 9 lat
-10 – 11lat
-12 – 13lat

4.Tancerze turniej tańca towarzyskiego oraz grupy biorące udział w konfrontacjach tanecznych będą podzieleni na dwa poziomy zaawansowania w każdej kategorii wiekowej: początkującą i średnio zaawansowaną 

5. Formacje taneczne prezentują kompozycje o długości max 10min. O podziale wiekowym grupy decyduje 3\4 uczestników. Grupa musi składać się minimum z 6 osób. Uczestnik grupy może startować tylko jeden raz w tym samym stylu w tej samej kategorii wiekowej!(ale może startować w formacji prezentującej inny styl)

6. Tancerze towarzyscy prezentują się w następujących tańcach:
do 9 lat: WA, WW, CH, J (oba poziomy zaawansowania)
10 – 11lat: WA, WW, S, CH, J (oba poziomy zaawansowania)
12 – 13lat: WA, WW, S, CH, J (poziom podstawowy)
WA, WW, Q, S, CH, J (poziom średnio zaawansowany)

7. Stroje. 
Każdy z uczestników turnieju tańca towarzyskiego może prezentować się tanecznie w dowolnym stroju z wyłączeniem „żarówiastych kolorów i przesadnie błyszczących materiałów oraz dodatków na sukienkach!”. Prosimy o wykluczenie zbędnych zdobień, biżuterii (kolczyków, zegarków, koron) oraz innych ozdobników, które nie są związane z charakterem tańca. 
Grupy startujące w konfrontacjach strój dowolny w granicach „dobrego smaku”

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie drogą elektroniczną wypełnionej karty 
zgłoszenia na adres organizatora do dnia 30.05.2018 roku

Mail: konfrontacjeradzyn@gmail.com

– organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia

2. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia kosztów akredytacji w wysokości 20 zł
od uczestnika startującego w turnieju lub konfrontacjach, widzowie wstęp wolny.

Pieniądze należy wpłacić na konto nazwa: 

Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych ul. Konrada Bielskiego 3/17 20-153 Lublin z dopiskiem „Konfrontacje Radzyń”
Nr konta 14 1140 2004 0000 3002 7764 5151 

do dnia 30.04.2018r.

OPŁATA STARTOWA NIE JEST ZWRACANA

3. Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.
4. Za wszystkie sprawy wychowawcze oraz bezpieczeństwo i ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków podczas trwania festiwalu odpowiadają jednostki delegujące, 
bądź sami uczestnicy. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
6. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptowaniem regulaminu. 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej a także prawo fotografowania
prezentowanych choreografii. 

VI. WARUNKI TECHNICZNE
1. Wymiary parkietu:
Minimalnie 10x20m
2. Uczestnicy przygotowują płytę CD audio lub nośnik elektroniczny z nagraniem podkładu
muzycznego.
Nośniki muszą być opisane / nazwa zespołu, tytuł prezentacji i numer utworu/.
Nagrania należy dostarczyć obsłudze akustycznej w dniu prezentacji.

3. Organizator gwarantuje profesjonalne nagłośnienie.

VII. OCENA I NAGRODY
1. Zespoły oceniać będzie profesjonalne pięcioosobowe jury.
2. Dla instruktorów i nauczycieli prowadzących umożliwione będą konsultacje z jury 
konkursu.
3. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
• Opracowanie choreograficzne
• Poziom prezentacji/technika tańca
• Dobór repertuaru, podkładu muzycznego i kostiumów
• Oryginalność pomysłów
• Walory wizualne i artystyczne 

Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie. 
Wyniki Festiwalu jury poda do wiadomości publicznej po skończonym każdym bloku. 

W turnieju tańca towarzyskiego każdy uczestnik zostanie nagrodzony medalem oraz statuetką i otrzyma pamiątkowy dyplom.

W konfrontacjach grup tanecznych w najmłodszej kategorii wiekowej każdy zespól zostaje nagrodzony.
W średniej i najstarszej kategorii każdy zespół otrzyma medal oraz dyplom, a laureaci dodatkowo puchary. 
Dla zwycięzców średniej i najstarszej kategorii nagrody finansowe! 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik Konfrontacji ma obowiązek przestrzegania zaleceń organizatora 
dotyczących przepisów przeciw pożarowych i bhp.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wykonanymi przez niego zdjęciami
i nagraniami video.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie 
ich do celów marketingowych przez organizatora.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w konfrontacjach i turnieju tańca towarzyskiego organizator nie zwraca opłaty akredytacyjnej.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w garderobach i na terenie hali 
sportowej Mosir w Radzyniu Podlaskim.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Szczegółowych informacji na temat Konfrontacji udziela :
Grzegorz Demucha Tel. 573118661
Marcin Snuzik Tel. 513078196

Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.